Žákovka
519 322 287 725 776 449 reditelka@zsamsladna.cz

Základní škola

O naší škole

Jsme malotřídní škola rodinného typu s pěti ročníky a školní družinou umístěná nedaleko krásné přírody lužního lesa a Lednicko-Valtického areálu. 

     V letošním školním roce 2023/2024 probíhá výuka podle nově zpracovaného Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ Ladná s podtitulem "Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe". V letošním roce se nám podařilo otevřít a vybavit další učebnu pro naše prvňáčky a máme tedy již pět tříd s pěti ročníky. Všechny učebny jsou vybaveny novým žákovským nábytkem, stolními počítači a interaktivními tabulemi popř. dotykovými panely. V půdní vestavbě jsou dvě učebny - multimediální a dílna. Obě jsou pravidelně využívány jak v běžné výuce tak k zájmovým činnostem. Multimediální učebna je vybavena čtrnácti notebooky, stolním počítačem, interaktivní tabulí a také softwarem pro výuku jazyků. Dále mají žáci k dispozici 10 tabletů, několik z nich  bylo zakoupeno z finančních prostředků projektu Plán národní obnovy - Digitální propast. Cílem tohoto projektu je zpřístupnění mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky.

     Dalším projektem, do kterého je naše škola zapojena jsou Šablony OP JAK. Název projektu je Podpora inovativního vzdělávání ZŠ a MŠ Ladná, na který získala ZŠ 453 000 Kč a školní družina 75 000 Kč. Díky tomuto projektu máme možnost vybavit školu a školní družinu moderními pomůckami a elektronikou. Účelem této dotace je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

        Školní dílna je vybavena pracovními "ponky" se svěráky a dalším nářadím. Vznikají zde různé výrobky a také rozmanitá "výtvarná díla" našich žáků. Je zde umístěna také keramická pec, která je značně vytížená a to z toho důvodu, že o keramický kroužek je mezi našimi žáky enormní zájem. Třetí místností v půdní vestavbě je školní družina, taktéž vybavená interaktivní tabulí a stolním počítačem. Tyto prostory slouží také k setkávání rodičů, dětí a zaměstnanců školy např. na velikonočních nebo vánočních dílnách apod. Součástí školní družiny jsou také zájmové útvary. V letošním školním roce mají žáci možnost navštěvovat kroužek keramický, dřevařský, tvořivou dílnu, logické hry, sportovní, flétničky a T-Ball. 

     Pocit příjemné rodinné atmosféry dotváří zimní zahrada, která je zbudována v blízkosti školní družiny a školní dílny. Je zde vybudován útulný prostor pro naše malé čtenáře - čtenářský koutek. Tato část je dětmi velmi oblíbená. Všechny místnosti v půdní vestavbě včetně zimní zahrady jsou klimatizovány. 

     Naší prioritou je, aby se žáci i zaměstnanci v naší škole cítili příjemně. Pěstujeme dobré vztahy uvnitř, jsme otevření navenek, rodiče mají možnost nahlédnout do výuky, zúčastňovat se společných akcí . V zájmu nás všech je, abychom školu zlepšovali a posouvali ji dále. Pracují zde spokojení pedagogové, kteří oceňují převládající neagresivní, pozitivní komunikaci. Naše žáky vedeme k sebehodnocení, pořádáme projektové dny, které umožňují mezipředmětovou spolupráci, jezdíme na exkurze, výlety, školy v přírodě. Naší snahou je do výuky vkládat prožitkové učení a výsledky vzdělávání nehodnotíme pouze výpočtem průměru známek. 

     To, že si naše škola získala oblibu a důvěru rodičů, dokazuje také rok od roku zvyšování počtu žáků naší školy. V letošním roce jich máme 55.

     

Třídy:

I. třída - 1. ročník - 9 žáků,  tř. učitelka Mgr. Barbora Meduňová

II. třída - 2. ročník - 11 žáků, tř. učitelka Mgr. Lucie Bartošová

III. třída - 3. ročník - 13 žáků, tř. učitelka Mgr. Mgr. Pavlína Kolářová

IV. třída - 4. ročník - 15 žáků, tř. učitelka Mgr. Zlatka Floriánová

V. třída - 5. ročník -7 žáků, tř. učitelka Mgr. Petra Kosová

Co nabízíme:

 • rodinné, klidné a příjemné prostředí malé vesnické školy
 • nízký počet žáků ve třídě
 • individuální přístup pedagogů k žákům
 • využití nové multifunkční haly k maximální spokojenosti našich žáků
 • výuku v moderně vybavených učebnách s interaktivními tabulemi a stolními počítači
 • individuální péči o žáky s poruchami učení a žáky mimořádně nadané
 • činnost zájmových útvarů
 • stravování ve školní jídelně, dopolední i odpolední svačinky 
 • projekt "Ovoce do škol" a "Mléko do škol"
 • účast v řadě akcí pořádaných školou
 • výuka v klidném a bezkonfliktním prostředí

 

„Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost.“

- Linda Dobson

Pec na keramiku