Žákovka
519 322 287 725 776 449 reditelka@zsamsladna.cz

Družina

Re5f639c4860d34bcb3783bcb8e015c84 

 

Školní družinu mohou žáci naší školy v letošním školním roce navštěvovat ráno od 6.45 hod. do 7.45 hod. a po vyučování od 11:40 hod. do 15:50 hod.

Činnost školní družiny je zaměřena na výtvarnou, pracovní, tělesnou, hudební a společenskou výchovu. Příznivého počasí využíváme k pobytu dětí na čerstvém vzduchu - tématické vycházky, pobyt na hřišti ap.

V odpočinkové části mají děti možnost zvolit si hry podle vlastního zájmu a nálady.

Zájem ze strany rodičů je velký a kapacita školní družiny je každoročně naplněná - v našem případě maximálně 30 účastníků. V letošním školním roce je zapsáno 12 prvňáčků, dále budou zapsáni žáci druhého a třetího ročníku. U žáků ze třetího ročníku jsme zvolili jako kriterium pro přijetí datum narození.

Součástí školní družiny jsou také zájmové kroužky. Jejich nabídku pro daný školní rok uvádíme v záložce "Zájmové útvary".