Žákovka
519 322 287 725 776 449 info@zsamsladna.cz

Základní škola
a Mateřská škola Ladná

Aktuality

KOUZELNÍK

Ve čtvrtek 17.6. ve 14 hodin bude v rámci školní družiny 45.min. vystoupení kouzelníka. Cena 50,- Kč. Srdečně jsou zvány i děti, které do družiny nechodí.

Ukončení školního roku 2020/2021

Vydání vysvědčení za 2. pololetí proběhne dne 30.6.2021. Původně plánované ředitelské volno na dny  28., 29. a 30.6. se rozhodnutím ředitelky školy ruší. Bližší informace o organizaci závěru školního roku budou podány dne 18.…

T-Ball

Od pondělí 31.5. bude probíhat na naší škole kroužek T-ballu. Začínáme ve 13.15, aby mohly přijít přímo z jídelny i děti, které nechodí do družiny. Poplatek bude 50,- Kč. Děti se 3x sejdou každé pondělí  a v červnu odehrají…

Informace k provozu školy od 24.5.2021

Od dnešního dne žáci mohou využívat k hodinám tělesné výchovy tělocvičnu a přilehlé šatny. Dále je dle informací MŠMT umožněna i vzdělávací činnost školy realizovaná v průběhu jednoho vyučovacího dne mimo budovu školy - např.…
Naše škola

O naší škole

Jsme malotřídní škola rodinného typu s pěti ročníky a školní družinou. V letošním školním roce 2020/2021  probíhá výuka ve čtyřech kmenových třídách. Nově byla letos v přízemí budovy kompletně vybavena učebna pro žáky prvního ročníku, která splňuje všechny podmínky pro moderní výuku - kromě nového nábytku a klasické školní tabule je vybavena interaktivní tabulí a stolním počítačem. Po rekonstrukci školy v roce 2018 vyučujeme v moderně vybavených učebnách, kde jsou umístěny další kmenové třídy. V půdní vestavbě je učebna multimedirální a dílna. Obě jsou pravidelně využívány jak v běžné výuce tak k zájmovým činnostem. Multimediální učebna je vybavena čtrnácti notebooky, interaktivní tabulí, softwarem pro výuku jazyků a počítačem pro vyučujícího. Školní dílna je vybavena pracovními "ponky" se svěráky a dalším nářadím. Vznikají zde různé výrobky a také rozmanitá "výtvarná díla" našich žáků. Třetí místností v půdní vestavbě je školní družina taktéž vybavená interaktivní tabulí a stolními počítači -jedním pro vyučujícího a jedním pro žáky. Tyto prostory slouží také k setkávání rodičů, dětí a zaměstnanců školy např. na velikonočních nebo vánočních dílnách apod.

Pocit příjemné rodinné atmosféry dotváří zimní zahrada. Letos jsme zde nově zbudovali útulný prostor pro naše malé čtenáře - čtenářský koutek. Všechny místnosti v půdní vestavbě včetně zimní zahrady jsou klimatizovány. 

 

  


ROZCESTNÍK

Základní škola
Základní škola
Navštívit
Mateřská škola
Mateřská škola
Navštívit
Družina
Družina
Navštívit
Jídelna
Jídelna
Navštívit