Žákovka
519 322 287 725 776 449 reditelka@zsamsladna.cz

Mateřská škola

O naší škole

Mateřská škola je dvoutřídní s maximální kapacitou 40 dětí s celodenním provozem v době od 6.00 hodin do 16.00 hodin.

Děti jsou rozděleny do dvou věkově smíšených tříd. Obě třídy úzce spolupracují, takže děti mají možnost se během dne navzájem stýkat.

Vzdělávání dětí se uskutečňuje při všech činnostech, po celý den pobytu v MŠ. Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků, které na sebe úzce navazují.

Využíváme formy záměrného i spontánního učení, momentální situace, respektujeme potřeby a zájmy dětí. Usilujeme o to, aby děti byly vzdělávány hravými činnostmi, aby učení bylo založené na vnímání všemi smysly, preferujeme prožitkové učení. Snažíme se zajistit rovnováhu činností řízených, spontánních a relaxačních.

Specifikum školy je velmi úzká spolupráce se základní školou a obcí.  Nabízíme tak dětem plynulý přechod z mateřské školy do základní, a to bez zbytečného stresu – dítě přichází do známého prostředí a mezi známé tváře.

Mateřská škola se nachází uprostřed obce. V blízkosti je lužní les, rybník, řeka, louky, pole. Poloha školy přímo vybízí k vycházkám do přírody. Proto se při výchovném působení zaměřujeme tímto směrem a snažíme se vést děti k lásce k domovu, přírodě a vytvářet zdravé životní návyky.

Vycházky do přírody střídáme s pobytem na školní zahradě. Jsou zde dřevěné průlezky a pískoviště. V zimních měsících využívá MŠ také školní tělocvičnu.

Předpokladem pro naši kvalitní práci jsou dobré vztahy a spolupráce se zřizovatelem a rodiči. Pořádáme společně s obcí různé akce (například Drakiáda, Podzimní tvoření, Den dětí…), pro rodiče pak různé tematicky zaměřené dílny, setkávání a sdílení (například besídky, školní akademii, předvánoční zdobení perníčků,  vycházky do přírody…).

Díky dobré komunikaci a společným prožitkům je v naší mateřské škole spolupráce s rodiči na velmi vysoké úrovni.

Součástí školy je vlastní kuchyň a jídelna, které v roce 2008 prošla celkovou rekonstrukcí. Stravují se zde děti základní i mateřské školy. Kuchyň slouží i veřejnému stravování.

 

Prezentace MŠ Ladná