Žákovka
519 322 287 725 776 449 reditelka@zsamsladna.cz

Mateřská škola

O naší škole

Mateřská škola je tří třídní s maximální kapacitou 75 dětí s celodenním provozem v době od 6.00 hodin do 16.00 hodin.

Děti jsou rozděleny do dvou věkově smíšených tříd od 3 do 7 let a jedné třídy určené pro děti od 2 do 3 let. Všechny třídy spolu úzce spolupracují, takže děti mají možnost se během dne navzájem stýkat.

Vzdělávání se uskutečňuje při všech činnostech, po celý den pobytu v MŠ. Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků, které na sebe úzce navazují.

Využíváme formy záměrného i spontánního učení, momentální situace, respektujeme potřeby a zájmy dětí. Usilujeme o to, aby děti byly vzdělávány hravými činnostmi, aby učení bylo založené na vnímání všemi smysly, preferujeme prožitkové učení. Snažíme se zajistit rovnováhu činností řízených, spontánních a relaxačních.

Specifikum školy je velmi úzká spolupráce se základní školou a obcí.  Nabízíme tak dětem plynulý přechod z mateřské školy do základní, a to bez zbytečného stresu – dítě přichází do známého prostředí a mezi známé tváře.

Mateřská škola se nachází uprostřed obce přímo naproti budovy Základní školy. V blízkosti je lužní les, rybník, řeka, louky, pole. Poloha školy přímo vybízí k vycházkám do přírody. Proto se při výchovném působení zaměřujeme tímto směrem a snažíme se vést děti k lásce k domovu, přírodě a vytvářet zdravé životní návyky.

Vycházky do přírody střídáme s pobytem na školní zahradě. Kde máme vybudovaný kopec s klouzačkou, vrbový domeček, pískoviště ve tvaru lodi a dřevěné prolézačky pro nejmenší děti. Je zde také náš domeček na koloběžky a odrážedla. Pro pohybové aktivity využíváme pravidelně také školní tělocvičnu.

Předpokladem pro naši kvalitní práci jsou dobré vztahy a spolupráce se zřizovatelem a rodiči. Pořádáme společně s obcí různé akce (například Drakiáda, Podzimní tvoření, Den dětí…), pro rodiče pak různé tematicky zaměřené dílny, setkávání a sdílení (například besídky, školní akademii, předvánoční zdobení perníčků,  vycházky do přírody…).

Díky dobré komunikaci a společným prožitkům je v naší mateřské škole spolupráce s rodiči na velmi vysoké úrovni.

Součástí školy je vlastní kuchyň a jídelna. Stravují se zde děti základní i mateřské školy. Kuchyň slouží i veřejnému stravování.

Nová MŠ image10 image7 image8 image9